Архивы: Курстар

Shape Image One
Бесплатно
Бесплатно

Онлайн платформаларды ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету

Компьютерлік технологиялар мен интернеттің жылдам қарқынмен даму заманында, олармен бірге оқыту әдістері де даму үстінде. Ақпараттық технологияларды қолдана отырып, оқыту тәсілдерінің бірі электрондық оқыту – онлайн білім беру. Электронды оқыту – онлайн түрінде, интернет желісінде, арнайы бағдарламалар арқылы жүзеге асырылып отыр.

Бесплатно

Көпмәдениетті педагогика

«Көпмәдениетті педагогиканың негіздері» курсының бағдарламасы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер цикліндегі «Білім» мамандықтарына арналған. Тәуелсіз көпұлтты мемлекет жағдайында әр халықтың тарихын, тілін, мәдениетін, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын білуге, тануға, сақтауға деген қызығушылық әрбір білім алушыда бар. Осы тұста ғасырлар бойы ата-баба тәлімімен, тәжірибесімен жинақталып, уақытында дәстүрге енген халықтық педагогиканың қайта өркендеуі мен оны оқып үйренудің танымдық және практикалық мәнділігі

Бесплатно

Дуальды оқыту теориясы мен тәжірибесі

Дуальды оқыту жүйесі дегеніміз – теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту технологиясы.  Ол алғаш Германияда пайда болып, негізі қаланды. Дуалды оқыту жүйесінің кәсіби мамандар даярлауда тиімділігі мен нәтижелілігі зор екендігі тәжірибеде дәлелденген. Дуалды оқыту жүйесі қазіргі дүние жүзілік тәжірибеде бар дүние. Оның жарқын мысалдарының бірі – Германиядағы кәсіптік-техникалық білім берудегі даярлаудың дуалдық жүйесі. Мұнда оқушылар уақытының үштен

Бесплатно

Қазақ педагогикасы

Педагогика адам тәрбиесі туралы ғылымның негіздерін оқытатын пән болғандықтан, жаһандану дәуірінде әр халықтың өзіндік төл тәрбиесіне негізделген пәндік оқытудың маңыздылығы артып отыр. Бұл тұрғыдан келгенде, қазақ педагогикасы – шығыстық педагогикадағы, ең алдымен, толық, рухани жағынан жетілген адам болу рухын қастерлеу мен зерделеу дәстүрін жалғастыра отырып, оны өзіндік мазмұнмен байытқан педагогика болып табылады.

Бесплатно

Абайдың қара сөздері

Получите самую специализированную консультацию для вашего курса, который изменит вашу жизнь. Получите сертификат за свои усилия и энтузиазм Присоединяйтесь бесплатно прямо сейчас.

KZ | RU
AllEscort