Қолдану бойынша нұсқаулық

Біздің порталмен қалай қолдану керек?

1. Тіркеліңіз

Біздің порталға, ең алдымен, тіркеліңіз.

2. Курстар тізімін қараңыз

Курстар тізімімен танысып, өзіңізге ұнайтын курсқа кіріңіз

3. Курстар тізімінен өзіңізге қажет курсқа кіріңіз

4. Курсқа кіріңіз

5. Курсты “Бағдарлама” ұяшығына кіріп, оқыңыз!

error: Content is protected !!